Tunnelborren 2006-09-01

Fjorton maskindelar, sammanlagt 700 ton stål, kördes med specialtrailers från Limhamn till Citytunnelns arbetsplats i Holma under torsdagen.
Det var slutet på den långa resan med pråm och båt från Sydtyskland som den första av de två tunnelborrmaskinerna gjorda.


Tunnelborren 2006-09-08 T001

Tunnelborren 2006-09-08 T002

Tunnelborren 2006-09-08 T003

Tunnelborren 2006-09-08 T004

Tunnelborren 2006-09-08 T005

Tunnelborren 2006-09-08 T006

Tunnelborren 2006-09-08 T007

Tunnelborren 2006-09-08 T008

Tunnelborren 2006-09-08 T009

Tunnelborren 2006-09-08 T010

Tunnelborren 2006-09-08 T011

Tunnelborren 2006-09-08 T012

Tunnelborren 2006-09-08 T013

Tunnelborren 2006-09-08 T014

Tunnelborren 2006-09-08 T015

Tunnelborren 2006-09-08 T016

Tunnelborren 2006-09-08 T017

Tunnelborren 2006-09-08 T018

Tunnelborren 2006-09-08 T019

Tunnelborren 2006-09-08 T020

Tunnelborren 2006-09-08 T021

Tunnelborren 2006-09-08 T022

Tunnelborren 2006-09-08 T023

Tunnelborren 2006-09-08 T024

Tunnelborren 2006-09-08 T025

Tunnelborren 2006-09-08 T026

Tunnelborren 2006-09-08 T027

Tunnelborren 2006-09-08 T028

Tunnelborren 2006-09-08 T029

Tunnelborren 2006-09-08 T030

Tunnelborren 2006-09-08 T031

Tunnelborren 2006-09-08 T032

Tunnelborren 2006-09-08 T033

Tunnelborren 2006-09-08 T034

Tunnelborren 2006-09-08 T035

Tunnelborren 2006-09-08 T036

Tunnelborren 2006-09-08 T037

Tunnelborren 2006-09-08 T038

Tunnelborren 2006-09-08 T039

Tunnelborren 2006-09-08 T040

Tunnelborren 2006-09-08 T041

Tunnelborren 2006-09-08 T042

Tunnelborren 2006-09-08 T043

Tunnelborren 2006-09-08 T044

Tunnelborren 2006-09-08 T045

Tunnelborren 2006-09-08 T046

Tunnelborren 2006-09-08 T047

Tunnelborren 2006-09-08 T048

Tunnelborren 2006-09-08 T049

Tunnelborren 2006-09-08 T050

Tunnelborren 2006-09-08 T051

Tunnelborren 2006-09-08 T052

Tunnelborren 2006-09-08 T053

Tunnelborren 2006-09-08 T054

Tunnelborren 2006-09-08 T055

Tunnelborren 2006-09-08 T056

Tunnelborren 2006-09-08 T057

Tunnelborren 2006-09-08 T058

Tunnelborren 2006-09-08 T059

Tunnelborren 2006-09-08 T060

Tunnelborren 2006-09-08 T061

Tunnelborren 2006-09-08 T062

Tunnelborren 2006-09-08 T063

Tunnelborren 2006-09-08 T064

Tunnelborren 2006-09-08 T065

Tunnelborren 2006-09-08 T066

Tunnelborren 2006-09-08 T067

Tunnelborren 2006-09-08 T068

Tunnelborren 2006-09-08 T069

Tunnelborren 2006-09-08 T070

Tunnelborren 2006-09-08 T071

Tunnelborren 2006-09-08 T072

Tunnelborren 2006-09-08 T073

Tunnelborren 2006-09-08 T074

Tunnelborren 2006-09-08 T075

Tunnelborren 2006-09-08 T076

Tunnelborren 2006-09-08 T077

Tunnelborren 2006-09-08 T078

Tunnelborren 2006-09-08 T079

Tunnelborren 2006-09-08 T080

Tunnelborren 2006-09-08 T081

Tunnelborren 2006-09-08 T082

Tunnelborren 2006-09-08 T083

Tunnelborren 2006-09-08 T084

Tunnelborren 2006-09-08 T085

Tunnelborren 2006-09-08 T086

Tunnelborren 2006-09-08 T087

Tunnelborren 2006-09-08 T088

Tunnelborren 2006-09-08 T089

Tunnelborren 2006-09-08 T090

Tunnelborren 2006-09-08 T091

Tunnelborren 2006-09-08 T092

Tunnelborren 2006-09-08 T093

Tunnelborren 2006-09-08 T094

Tunnelborren 2006-09-08 T095

Tunnelborren 2006-09-08 T096

Tunnelborren 2006-09-08 T097

Tunnelborren 2006-09-08 T098

Tunnelborren 2006-09-08 T099

Tunnelborren 2006-09-08 T100

Tunnelborren 2006-09-08 T101

Tunnelborren 2006-09-08 T102

Tunnelborren 2006-09-08 T103

Tunnelborren 2006-09-08 T104

Tunnelborren 2006-09-08 T105

Tunnelborren 2006-09-08 T106

Tunnelborren 2006-09-08 T107

Tunnelborren 2006-09-08 T108

Tunnelborren 2006-09-08 T109

Tunnelborren 2006-09-08 T110

Tunnelborren 2006-09-08 T111

Tunnelborren 2006-09-08 T112

Tunnelborren 2006-09-08 T113

Tunnelborren 2006-09-08 T114

Tunnelborren 2006-09-08 T115

Tunnelborren 2006-09-08 T116

Tunnelborren 2006-09-08 T117

Tunnelborren 2006-09-08 T118

Tunnelborren 2006-09-08 T119

Tunnelborren 2006-09-08 T120

Tunnelborren 2006-09-08 T121

Tunnelborren 2006-09-08 T122

Tunnelborren 2006-09-08 T123

Tunnelborren 2006-09-08 T124

Tunnelborren 2006-09-08 T125

Tunnelborren 2006-09-08 T126

Tunnelborren 2006-09-08 T127

Tunnelborren 2006-09-08 T128

Tunnelborren 2006-09-08 T129

Tunnelborren 2006-09-08 T130

Tunnelborren 2006-09-08 T131

Tunnelborren 2006-09-08 T132

Tunnelborren 2006-09-08 T133

Tunnelborren 2006-09-08 T134

Tunnelborren 2006-09-08 T135

Tunnelborren 2006-09-08 T136

Tunnelborren 2006-09-08 T137

Tunnelborren 2006-09-08 T138

Tunnelborren 2006-09-08 T139

Tunnelborren 2006-09-08 T140

Tunnelborren 2006-09-08 T141

Tunnelborren 2006-09-08 T142

Tunnelborren 2006-09-08 T143

Tunnelborren 2006-09-08 T144

Tunnelborren 2006-09-08 T145

Tunnelborren 2006-09-08 T146

Tunnelborren 2006-09-08 T147

Tunnelborren 2006-09-08 T148

Tunnelborren 2006-09-08 T149

Tunnelborren 2006-09-08 T150

Tunnelborren 2006-09-08 T151

Tunnelborren 2006-09-08 T152

Tunnelborren 2006-09-08 T153

Tunnelborren 2006-09-08 T154

Tunnelborren 2006-09-08 T155

Tunnelborren 2006-09-08 T156

Tunnelborren 2006-09-08 T157

Tunnelborren 2006-09-08 T158

Tunnelborren 2006-09-08 T159

Tunnelborren 2006-09-08 T160

Tunnelborren 2006-09-08 T161

Tunnelborren 2006-09-08 T162

Tunnelborren 2006-09-08 T163

Tunnelborren 2006-09-08 T164

Tunnelborren 2006-09-08 T165

Tunnelborren 2006-09-08 T166

Tunnelborren 2006-09-08 T167

Tunnelborren 2006-09-08 T168

Tunnelborren 2006-09-08 T169

Tunnelborren 2006-09-08 T170

Tunnelborren 2006-09-08 T171

Tunnelborren 2006-09-08 T172

Tunnelborren 2006-09-08 T173

Tunnelborren 2006-09-08 T174

Tunnelborren 2006-09-08 T175

Tunnelborren 2006-09-08 T176

Tunnelborren 2006-09-08 T177

Tunnelborren 2006-09-08 T178

Tunnelborren 2006-09-08 T179

Tunnelborren 2006-09-08 T180

Tunnelborren 2006-09-08 T181

Tunnelborren 2006-09-08 T182

Tunnelborren 2006-09-08 T183

Tunnelborren 2006-09-08 T184

Tunnelborren 2006-09-08 T185

Tunnelborren 2006-09-08 T186

Tunnelborren 2006-09-08 T187

Tunnelborren 2006-09-08 T188

Tunnelborren 2006-09-08 T189

Tunnelborren 2006-09-08 T190

Tunnelborren 2006-09-08 T191

Tunnelborren 2006-09-08 T192

Tunnelborren 2006-09-08 T193

Tunnelborren 2006-09-08 T194

Tunnelborren 2006-09-08 T195

Tunnelborren 2006-09-08 T196

Tunnelborren 2006-09-08 T197

Tunnelborren 2006-09-08 T198

Tunnelborren 2006-09-08 T199

Tunnelborren 2006-09-08 T200

Tunnelborren 2006-09-08 T201

Tunnelborren 2006-09-08 T202

Tunnelborren 2006-09-08 T203

Tunnelborren 2006-09-08 T204

Tunnelborren 2006-09-08 T205

Tunnelborren 2006-09-08 T206

Tunnelborren 2006-09-08 T207

Tunnelborren 2006-09-08 T208

Tunnelborren 2006-09-08 T209

Tunnelborren 2006-09-08 T210

Tunnelborren 2006-09-08 T211

Tunnelborren 2006-09-08 T212

Tunnelborren 2006-09-08 T213

Tunnelborren 2006-09-08 T214

Tunnelborren 2006-09-08 T215

Tunnelborren 2006-09-08 T216

Tunnelborren 2006-09-08 T217

Tunnelborren 2006-09-08 T218

Tunnelborren 2006-09-08 T219

Tunnelborren 2006-09-08 T220

Tunnelborren 2006-09-08 T221

Tunnelborren 2006-09-08 T222

Tunnelborren 2006-09-08 T223

Tunnelborren 2006-09-08 T224

Tunnelborren 2006-09-08 T225

Tunnelborren 2006-09-08 T226

Tunnelborren 2006-09-08 T227

Tunnelborren 2006-09-08 T228

Tunnelborren 2006-09-08 T229

Tunnelborren 2006-09-08 T230

Tunnelborren 2006-09-08 T231

Tunnelborren 2006-09-08 T232

Tunnelborren 2006-09-08 T233

Tunnelborren 2006-09-08 T234

Tunnelborren 2006-09-08 T235

Tunnelborren 2006-09-08 T236

Tunnelborren 2006-09-08 T237

Tunnelborren 2006-09-08 T238

Tunnelborren 2006-09-08 T239

Tunnelborren 2006-09-08 T240

Tunnelborren 2006-09-08 T241

Tunnelborren 2006-09-08 T242

Tunnelborren 2006-09-08 T243

Tunnelborren 2006-09-08 T244

Tunnelborren 2006-09-08 T245

Tunnelborren 2006-09-08 T246

Tunnelborren 2006-09-08 T247

Tunnelborren 2006-09-08 T248

Tunnelborren 2006-09-08 T249

Tunnelborren 2006-09-08 T250

Tunnelborren 2006-09-08 T251

Tunnelborren 2006-09-08 T252

Tunnelborren 2006-09-08 T253

Tunnelborren 2006-09-08 T254

Tunnelborren 2006-09-08 T255

Tunnelborren 2006-09-08 T256

Tunnelborren 2006-09-08 T257

Tunnelborren 2006-09-08 T258

Tunnelborren 2006-09-08 T259

Tunnelborren 2006-09-08 T260

Tunnelborren 2006-09-08 T261

Tunnelborren 2006-09-08 T262

Tunnelborren 2006-09-08 T263

Tunnelborren 2006-09-08 T264

Tunnelborren 2006-09-08 T265

Tunnelborren 2006-09-08 T266

Tunnelborren 2006-09-08 T267

Tunnelborren 2006-09-08 T268

Tunnelborren 2006-09-08 T269

Tunnelborren 2006-09-08 T270

Tunnelborren 2006-09-08 T271

Tunnelborren 2006-09-08 T272

Tunnelborren 2006-09-08 T273

Tunnelborren 2006-09-08 T274

Tunnelborren 2006-09-08 T275

Tunnelborren 2006-09-08 T276

Tunnelborren 2006-09-08 T277

Tunnelborren 2006-09-08 T278

Tunnelborren 2006-09-08 T279

Tunnelborren 2006-09-08 T280
JAlbum 6.5