Idag Måndag den 11/7-2005 kl 15.45 så lämnar jätte kranen svanen Malmö Hamn för gott.

Bogsera båten Primus från Holland kommer till Malmö Hamn kl 06.00 för att bogsera svanen till

Holland där den kommer att lyfta vindkraftverk till sjöss om ett år så skall den ner till Kuwait och lyfta en bro.

Bogser båten Primus får hjälp av bogser båten Menja då svanen inte vill lämna hamnen hon sticker till andra kajen

för att lägga sig så bogser båten Menja får jobba hårt med att dra tillbaka svanen  till var leden igen.

Klicka på första bilden så får du se alla bilderna  större format.

   

 

Tillbaka