Skog

Europas största timmerlagringsplats på
Byholma Militärflygplats utan för Ljungby.

Försvarets nedlagda flygfält som nu får tjäna som tillfälligt timmerlagringsplats.
Efter stormen Gudruns härjningar i januari 2005 lade omkull ca 70 miljoner
skogskubikmeter vilket motsvara Sverige totala avverkning under ett år.

Värst drabbades Halland och Kronbergs län, men även övriga Småland,
södra Västergötland och norra Skåne.

Varje dygn lossas här ca 150 timmerbilar vilket motsvara ca 7500m³ timmer.
Det kommer en timmerbil var sjuden minut den stora 116 ton kranen är bemannad
dygnet runt sju dagar i veckan. Som mest kommer här att ligga ca 800 000 m³.

På var sida om lossningsvägen staplas sex travar som mäter 13 m på höjden och
kommer att löpa utmed 2 km av landningsbanan. Det är en av 20 st som Vida AB
anlagt i södra Sverige och är den största i Europa
.

Timmerterminalen BYHOLMA stängt  Årets stora turistattraktion
Sågverkskoncernen VIDA AB:s mest kända timmerterminal den på nedlagda militärflygfältet i Byholma
är nu fullbelagd med timmer. Verksamhet på området är avslutat.
Vi har stängt ner terminalen och har inte längre öppet för allmänheten.
Söndagen 11 september var sista dagen.  


Ljungbyflygplats timmerupplag01

Ljungbyflygplats timmerupplag02

Ljungbyflygplats timmerupplag03

Ljungbyflygplats timmerupplag04

Ljungbyflygplats timmerupplag05

Ljungbyflygplats timmerupplag06

Ljungbyflygplats timmerupplag07

Ljungbyflygplats timmerupplag08

Ljungbyflygplats timmerupplag09

Ljungbyflygplats timmerupplag10

Timmer01

Timmer02

Timmer03

Timmer04

Timmer05

Timmer06

Timmer07

Timmer08

Timmer09

Timmer10

Timmer11

Timmer12

Timmer13

Timmer14

Timmer15

Timmer16

Timmer17

Timmer18

Timmer19

Timmer20

Timmer21

Timmer22

Timmer23

Timmer24

Timmer25

Timmer26

Timmer27

Timmer28

Timmer29

Timmer30

Timmer31

Timmer32

Timmer33

Timmer34

Timmer35

Timmer36

Timmer37

Timmer38

Timmer39

Timmer40

Timmer41

Timmer42

Timmer43

Timmer44

Timmer45

Timmer46

Timmer47

Timmer48

Timmer49

Timmer50

Timmer51

Timmer52

Timmer53

Timmer54

Timmer55

Timmer56

Timmer57

Timmer58

Timmer59

Timmer60

Timmer61

Timmer62

Timmer63

Timmer64

Timmer65

Timmer66

Timmer67

Timmer68

Timmer69

Timmer70

Timmer71

Timmer72

Timmer73

Timmer74

Timmer75

Timmer76

Timmer77

Timmer78

Timmer79

Timmer80

Timmer81

Timmer82

Timmer83

Timmer84

Timmer85

Timmer86

Timmer87

Timmer88

Timmer89

Timmer90

Timmer91

Timmer92

Timmer93
JAlbum 5.2