Specialfordon

Här kommer det att finnas information, bilder, länkar m.m. om allt som rör specialfordon. Från vanliga trailrar till tungtransportfordon för riktigt stora och svårflyttade objekt.

 

Bilder på Tungtranport Frihamnen 2006-12-09

Bilder på Tungtransport Vindkraftverk 2006-11-27

Bilder på Specialtraler Goldhofer

Bilder på Tungtransport

Bilder på Ny Tungtransport

Vill du följa en tungtransport av järnvägsvagnar så kan du följa det var dag mellan kl 19.00-22.00.

Transporten går från gamla kungsörnen vagnar kommer dels från Kockums och Kungsörnen den totala vikten är ca 100 ton

sträckan man kör är ca 3km in till frihamnen.

Sedan man börja bygga citytunneln så går det inga tåg med vagnar in till kockums utan man får transportera det med specialtrailer.

Bilder på Tungtransport av järnvägsvagn

Tillbaka till första sidan