Vindkraftverk

Nya vindkraftverk till Öresund

Sveriges hittills största vindkraftpark kommer att förläggas till Öresund.
Det är Vattenfall som kommer att bygga 48 vindkraftverk på Lillgrund sydost om Öresundsbron -
sju kilometer från den svenska kusten och nio kilometer från den danska. Byggstart är planerad
till hösten 2006 och parken, som kommer att kosta 1,5 miljarder kronor, ska stå klar hösten 2007.
Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet motsvarande 300 gigawattimmar
(GWh) vilket kan ge uppvärmning till 17 000 villor. Efter parkens byggande kommer
Vattenfall att stå för 42 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion - mot 8 idag.

Vill du kolla bilder på vindkraftverk när man lyfter upp tornet vingar mm klicka på bildlänken nedan

Vindkraftverkslänkar

Bilder på Maglarps vindkraftverk

Bilder på Vindkraftverk

Bilder på Vindkraftverksfundamet

Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de

Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.deBilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de


Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de

 

Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de


Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de

Bilderna här under är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de

 

Bilden här ovan är länkad från Hansebube-Forum http://www.hansebubeforum.de

 

 

Tillbaka till första sidan